Nov 6, 2014
saar

בדיקות רעש

אקוצ’ק- בדיקות רעש

לכל היצורים החיים, ובני האדם כמובן שביניהם, יש רגישויות לגירויים סביבתיים קיצוניים כמו צבעים, ריחות ורעשים. לכל אחד רגישות שונה אך, באופן כללי, רעש היא הפרעה שקשה מאוד לחיות איתה, להתנהל איתה ולהצליח להתמודד מולה ללא מציאת פיתרון אפקטיבי לנטרולה או לצמצומה לממדים מינימאליים ונסבלים.

את הרעש מודדים באמצעות יחידות הנקראות דציבלים, והן נעות בין רמה של 10 דציבל שהיא רמת הנשימה הסדורה והשקטה שלנו לרמה של 150 דציבל שאליה האוזן האנושית אינה יכולה להיחשף. למעשה, מעל רמה של 65 דציבל מדובר על חשיפה הפוגמת באיכות החיים ולמעלה מכך כבר מדובר על רמה מזיקה ופוגעת. מקומות עבודה רבים פועלים בסביבה רועשת הנובעת ממכונות, ממכשירים חשמליים ומהמולת קהל רב וסואן ולא פעם נתקלים עובדי מפעלים, ארגונים ובתי עסק ברמות רעש החורגות מהמקובל ומהנורמטיבי, דבר שגורם לפגיעה מהותית ומשמעותית גם בהם וגם בתפוקה שהם מייצרים עבור המעביד וזהו הפסד כפול שיכול רק להפריע להתנהלות התקינה של כל עסק.

באמצעות עריכת  בדיקות רעש תקופתיות, בעיקר בקרב עסקים המועדים לרמות רעש גבוהות, אך גם במקומות בהם ישנה תחושה של רעש גבוה וחריג, אפשר לאתר את מוקדי הרעש, לנטר את הגורמים ולאבחן את הסיבות להיווצרות הרעש החריג והמפריע. דוחות המעבדה, דרכן מבוצעות בדיקות רעש, הם מסמכים קבילים ורשמיים בבתי משפט ובערכאות שונות העוסקות ביחסי עבודה ובדיני נזיקין. בדיקות רעש שנעשות על ידי חברת אקוצ’ק מוכחות, מזה שנים ארוכות, כדוחות מדויקים, ממוקדים ואפקטיביים בכל הנוגע לנושאי רעש סביבתי ומפגעים סביבתיים מקבילים.

כתוב תגובה