Jan 20, 2011
admin

מענק עבודה מועדפת

עבודה מועדפת הינה עבודה שחיילים שזה עתה השתחררו מצה”ל יכולים לבצע, ניתן להתחיל לבצע את העבודות הללו עד 12 חודשים מרגע השחרור. חיילים משוחררים רבים בוחרים דווקא בעבודה מועדפת על פני כל עבודה אחרת משום שניתן לקבל בסוף תקופת העבודה מענק עבודה מועדפת. בפני כל חייל משוחרר עומדים מספר רב של אפשרויות עבודה, אפשרויות כגון: עבודה במכירות בחו”ל (מאוד פופולארי בשנים האחרונות), עבודה בעבודה רגילה בארץ (לא עבודה מועדפת, מלצר, שליח), עבודה בעבודה שהוגדרה עבודה מועדפת.

במאמר זה נעסוק בסיבה שבה רבים מהצעירים בישראל בוחרים בעבודה מועדפת על פני סוגי עבודה אחרים, הסיבה היא כמובן מענק עבודה מועדפת שהמשוחררים הטריים מקבלים בסיום תקופת העבודה. סכום המענק הוא – 9,009 ₪, סכום זה ניתן לקבל לאחר שעבדת לפחות 6 חודשים ולא פחות מ150 ימי עבודה באחד מסוגי העבודות שהוגדרו על ידי הביטוח הלאומי כתחומי עבודה מועדפת. הביטוח הלאומי מגדיר במפורש מי זכאי לקבל מענק עבודה מועדפת ומי לא ולכן רצוי להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ולבדוק את כל התנאים.

במידה ולא ביצעתם את כל 6 חודשי העבודה או שלא עמדתם בכל הדרישות של הביטוח הלאומי, יש אפשרות להגיש טופס תביעה לביטוח לאומי עבור מענק עבודה מועדפת חלקי. מענק זה כמובן לא יהיה עבור הסכום המלא של 9,009 ₪ אך עם זאת גם הוא יכול להיות סכום מכובד בהחלט. החישוב של סכום מענק עבודה מועדפת חלקי מחושב לפי מספר חודשי העבודה שביצעתם ובהתאם לכמות היקף ימי העבודה. במידה ועבדתם בתחום החקלאות ועבדתם רק 4 חודשים ולא 6 חודשים אתם זכאים לקבל מענק עבודה מועדפת חלקי, רצוי להגיע לאחד מסניפי הביטוח הלאומי ולדון איתם בהיקף המענק שמגיע לכם.

לסיכום, מגמת העבודה המועדפת בקרב חיילים משוחררים לא תקטן לעולם, מסיבה פשוטה ביותר: חיילים משוחררים מחפשים דרכים מהירות להיכנס לחיים האזרחים עם סכום כסף מכובד ביד, מלבד מענק השחרור אין כרגע עוד סכום כסף שהם יכולים לקבל בזמן מהיר, כאן נכנסת לתמונה עבודה מועדפת או יותר נכון המענק של עבודה מועדפת שהוא סכום שניתן לקבל כבר אחרי חצי שנה ומדובר בתקופה קצרה ביותר בהשוואה לעבודה בתחומים אחרים בשוק.

כתוב תגובה