Browsing articles tagged with " דרושים בתוכנה
Dec 12, 2010
admin

משרות מחשבים והייטק

נקודות מרכזיות בנוגע למשרות מחשבים והייטק

 • תכנון מערכות מחשוב ושירותים נלווים
  • תעשייה זו צפויה להיות אחת מעשר התעשיות עם הצמיחה הכי מהירה, מה שיתבטא בתוספת של יותר מ 600,000 משרות בין השנים 2002 ו-2012.
  • עובדים מקצועיים נהנים מהתחזית הטובה ביותר, המשקפת דרישה מתמשכת לאנשים עם כישורים גבוהים. הם דרושים הייטק לשם עמידה בקצב המהיר של ההתפתחות הטכנולוגית.
  • מומחי מחשבים מהווים 53 אחוזים מכל העובדים בתעשייה זו.
 • מוציאים לאור של תוכנות
  • התעסוקה צפויה לגדול ב 68 אחוזים בין השנים 2002 ו-2012, תוך דירוג של הוצאות לאור של תוכנה כתעשייה עם הצמיחה הכי מהירה בכלכלה.
  • מומחי מחשבים מהווים כמחצית מהעובדים בתעשייה זו.
  • הזדמנויות העבודה יהיו מצוינות עבור מרבית העובדים. עובדים מקצועיים נהנים מהתחזית הטובה ביותר, מאותן השערות שציינו קודם לכן.

טבע התעשייה

כל הארגונים כיום מושתתים על מחשבים וטכנולוגיות מידע לניהול וייעול עסקיהם. לעיתים, לעומת זאת, למוסדות הללו אין את המשאבים הפנימיים אשר דרושים הייטק לשם מימוש יעיל של טכנולוגיות חדשות או לסיפוק של צרכיהם המשתנים. כאשר זה קורה, הם פונים לתעשיית תכנון מערכות המחשוב והשירותים נלווים כדי לספק את הצרכים הספציפיים שלהם, על בסיס חוזה או לקוח. חברות עשויות לגייס את השירותים של אחד מ-146,000 המוסדות בתעשיית תכנון מערכות המחשוב והשירותים הנלווים כדי להסתייע בפרויקט או בעיה מסוימים, כמו הקמת אתר אינטרנט מאובטח או הקמת חנות ברשת. לחילופין, ארגונים יכולים לבחור לתת לחברת שירותי מחשבים לנהל פעילות אחת או יותר עבורם, כגון ניהול מרכז המידע האינטרנטי שלהם או ניהול התמיכה הטכנית.

תוכנה לעיתים קרובות מחולקת לשתי קטגוריות עיקריות – יישומי תוכנה ומערכות תוכנה. יישומי תוכנה כוללים תוכנות פרטניות עבור משתמשי מחשב, כגון תוכנות לעיבוד תמלילים או לפיתוח ותחזוקה של גיליונות אלקטרוניים ומסדי נתונים. מערכות תוכנה, מהצד השני, כוללות את מערכת ההפעלה וכל התוכניות הקשורות המאפשרות למחשב לפעול. האינטרנט שינה באופן קיצוני את האופי של תעשיית התוכנה בעשור האחרון. הרבה מאוד מערכות ויישומי תוכנה מפותחים לשימוש באינטרנט ולחיבור לאינטרנט. על כן דרושים בהייטק עובדים לאיוש כל הצדדים השונים של תחום התוכנה ההולך ומתפתח.